Steenwinkelsvej 19 1966 Frederiksberg +45 52 23 12 74 Cur@cur.nu

Kurv

Tilbud

JUST DO IT

Original price was: kr. 129,00.Current price is: kr. 50,00.

JUST DO IT

Drenge- og konfirmandforberedelse

Af Suzette Munksgaard, 2011

Beskrivelse

En del præster er ved at give op over for drengekonfirmander – og fristes alt for tit til at sende drengene uden for døren. Undersøgelser viser, at drenge får mindre ud af konfirmandforløbet end piger. Pædagogisk forskning peger på, at en konkret, kropslig og handlingsorienteret tilgang til undervisning af teenagedrenge kan være en vej at gå, hvis undervisningen ikke skal gå hen over hovedet på dem. En konfirmand-dreng formulerer det på denne måde: “Vi ville få mere ud af det, hvis vi fik mindre røv-til-sæde-undervisning!”. Hvad gør vi så med drengene, så der opstår et positivt møde inden for dørene mellem drenge, præst, kirke og evangeliet?

Bogen samler op på de erfaringer og refleksioner, der opstod i forsøget på at finde nye veje i forhold til at arbejde med drenge i konfirmationsforberedelsen i forbindelse med metodeudviklingsprojektet “Just Do It” i Roskilde og Helsingør stifter.

Bogen forsøger at få svar på spørgsmålene: Hvordan kan man arbejde med “gøre”-sammenhænge, der understøtter de traditionelle “høre”-sammenhænge? Hvilke muligheder ligger der i relationelle tilgange med konfirmander, der “går til præst”? Hvis det er rigtigt, at tro udvikles i dialog, hvordan skaber man dialog med teenage-drenge, der er knap så snakkesalige, men mere er til at gøre noget?

Hvis ikke der arbejdes på en ny måde med konfirmanddrenge, vil drengene springe over kirkemuren og vende kirken ryggen. Men hvis vi som præster, konfirmandundervisere, lærere og medarbejdere i de kirkelige børne- og ungdomsorganistioner tør formidle evangeliet ind i drenges virkelighed – og i særdeleshed tør gøre noget med drengene – tror vi på, at de kan få kræfter og mod til at springe ud i livet med kirkens budskab i ryggen.

Yderligere information

Vægt 0,26 kg