Steenwinkelsvej 19 1966 Frederiksberg +45 52 23 12 74 Cur@cur.nu

Kurv

Hvad tror du selv? Til præster

kr. 150,00

– Inspiration til refleksion og vigtige samtaler med din konfirmand.

Af Kirsten Grube Juul og Suzette Schurmann Munksgaard, 2015

Beskrivelse

Konfirmationstiden er et ’once in a lifetime-forløb’, et år, hvor store og små livsspørgsmål pludselig får en fast tid i ugeskemaet, og hvor man som ung udfordres til at skulle afklare og forklare sig. Det kræver dog tid og rum at finde ud af, hvad det religiøse livssyn, der præsenteres i løbet af konfirmandåret, betyder ’for mig’.

I den proces har unge brug for dialog- og refleksionspartnere. Hvis processen skal blive værdifuld og afklarende, er halvanden time om ugen med en præst ikke nok. Det er nødvendigt, at både kirke og forældre er med til at skabe dialog – refleksionsrum – også uden for konfirmandstuen.

Hvad tænker forældre om konfirmandforløbet, og hvordan kan de indgå i et samarbejde omkring at skabe rum for religiøs refleksion?

Hvordan kan konfirmandforældre inddrages i forhold til at spørge ind til nogle af de store livstemaer – uden nødvendigvis selv at have alle svarene?

Hvordan kan forældre benytte sig af konfirmandåret som anledning til at spørge Hvad tror du selv?

På baggrund af metodeudviklingsprojektet RefleX, der handlede om at udvikle redskaber til eksistentiel og religiøs reflektion med konfirmander og deres forældre udkommer 2 håndbøger.

Denne udgave er målrettet præster og konfirmandundervisere med fokus på, hvordan refleksionen rent praktisk kan gribes an i konfirmandstuerne – og hvordan man i samarbejde med forældrene kan udvide ‘det eksistentielle øverum’ til også at foregå uden for konfirmandstuerne. 

Yderligere information

Vægt 0,28 kg