"Ung i en præstationskultur - Jagten på kontrol, tryghed og frikvarter".

CUR's femårige undersøgelse af, hvad der er på spil i ungdomslivet.

Kan bestilles på info(at)cur.nu. Pris kr. 249,- plus leveringsomkostninger. Der gives rabat til foreninger.

Danske unge oplever i stigende grad sig selv som en del af en præstationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor fokus er på at bestå snarere end at forstå. 

Hvilke strategier anvender unge i forhold til at håndtere de mange krav? Hvad betyder det for de unges livskvalitet, at de konstant skal præstere? Hvad betyder folkeskolereformen for fritidslivet? Hvad bruger unge voksne til, og hvilke forventninger har unge til de voksne, de møder i skolen, i fritidslivet og hjemme omkring spisebordet?

Det er nogle af de spørgsmål, der sættes fokus på i bogen, som baserer sig på 46 interviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt 1012 elever i 7.- 9. klasse.

I bogen er der fokus på følgende fem temaer:

* Unges fritidsliv
* Unge og faste fritidsaktiviteter
* Unge og trivsel
* Unge og deres relationer til forældre og andre voksne
* Unges forventninger til fremtiden

FRITIDSAKTIVITETER SOM FRIKVARTER!

En central pointe i bogen er, at det organiserede fritidsliv har en vigtig funktion i ungdomslivet – nemlig som et frikvarter, hvor man med afsæt i sin interesse og sammen med nogle voksne, der skaber nogle rammer, kan opleve at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor man fordyber sig, og hvor man som oftest er off-line.

Dermed kan man holde et fysisk og mentalt frikvarter fra kravet om hele tiden at skulle præstere!

CITAT

"Det er vigtigt at kunne komme væk og ikke tænke så meget på skole og lektier" (pige, 9. klasse)