Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret

- En håndbog for voksne, der ønsker at være med til at spille unge gode til livet.
Af Nanna Muusmann & Søren Østergaard, 2012


Der er temaer, som det ikke giver mening for unge at diskutere med sine venner, sine forældre eller sine lærere. Venner er ofte i samme situation som en selv og har ikke nødvendigvis de vise sten; forældre har følelser og forventninger involveret og lærere skal jo give karakterer.
Men i fritidslivet møder de nogle voksne, som potentielt kan blive betydningsfulde voksne for de unge i deres forsøg med at etablere deres livsprojekt.

De unge efterspørger voksne, der tør bringe sig selv i spil og ikke bare betragter dem. Voksne, der tør være nysgerrige på dem og tør spørge ind til deres liv - de skal nok selv sige fra. Voksne der er fagligt dygtige men alligevel ikke bare indtager en ekspertrolle. Autentiske voksne, der er oprigtigt interesserede.

Denne bog giver et indblik i unges forventninger til voksne. De er der nemlig - de er bare anderledes end mange voksne tror.
Der indbydes og udfordres med værktøjer til refleksion over egen viden, egne forventninger og egen praksis.
Bogen er særdeles konkret og nærværende.

 

(Prisen er 149,00 kr.)

Specialpris fra 27.11.2017: 50,- kr. + leveringsomkostninger.
Bestil på info(at)cur.nu

Omtale


Betydningsfulde voksne i ungdomsidrætten - omtale af Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret - på DIF's hjemmeside

Citater og uddrag

"Unge efterspørger i vis udstrækning voksne, som tør aflære deres 'religiøse' forestillinger om, hvem unge er, og i stedet for forsøger at møde dem, hvor de aktuelt befinder sig i livet. Det er voksne, der forlader rollen som eksperter, der ved alt, eller rollen som tilskuere, der forholder sig passivt og i stedet uden berøringsangst giver noget af sig selv og tør spørge ind til unges livsprojekter - også selvom det med jævne mellemrum betyder, at vi som voksne bliver introduceret til verdener, som vi ikke er fortrolige med, og spørgsmål og dilemmaer, som vi måske ikke selv er personligt afklarede med. Det er ikke vores afklarede eller tillærte indstilling, de unge efterspørger, men vores ærlige undren, respons og engagement."

- fra udgivelsen 'Problemer med venner er, at de jo altid giver én ret'