Øvrige udgivelser

CUR og Ungdomsanalyse.nu udgiver ind i mellem også bøger i samarbejde med andre.

 

WiseMovement

- Læring med hele kroppen
Af Brian Skånning Jacobsen, Ungdomsanalyse.nu 2014

At motion er sundt og godt er efterhånden et velkendt tema.
At motion også er særdeles vigtig for indlæringsevnen, er der flere og flere, der anerkender.
Og hvordan fysisk aktivitet skal integreres i skoledagen er blevet diskuteret på mange måder - fx i forbindelse med den seneste folkeskolereform fra 2013.

WiseMovement konkluderer på baggrund af flere forskellige undersøgelser netop HVOR vigtigt fysisk aktivitet er for indlæringen - og HVORFOR.
Derefter følger et sandt overflødighedshorn af eksempler på aktiviteter, lege og konkurrencer, som er velegnede i skolesammenhæng. Der er desuden forslag til, hvordan et konkret skoleskema, der tager højde for nødvendigheden af jævnlig aktivitet, kan se ud.

Udgivelsen er trykt som et farvehæfte i A4-format med spiralryg, så det er nemt at holde opslaget på lige den aktivitet, man er i gang med... Aktiviteterne er krydrede med masser af billeder.


(Udgivelsen koster 159,00 kr.)

Specialpris fra 27.11.2017: 50,- kr. + leveringsomkostninger
Bestil på info(at)cur.nu

 

 

Loneliness in Adolescence

- Conceptualization, Methodology and Empirical Evidence.
PhD-afhandling af Mathias Lasgaard, maj 2009


Mathias Lasgaard koncentrerer sig i sin PhD-afdeling om, hvad der karakteriserer ensomme unge samt konsekvenser af ensomhedsfølelsen. I afhandlingen belyses forskellige typer ensomhed og hvordan, de kan have indvirkning på hinanden. Afhandlingen er et indlæg i såvel dansk som international forskning af ensomhedsbegrebet og gennemgår forskellige metoder i forskningen, ligesom vanskeligheder og fordele belyses. Slutteligt gives bud på, hvilke udfordringer og problemstillinger den videre forskning står over for, og hvordan disse kan gribes an.

 

Prisen er 80,00 kr. + leveringsomkostninger.
Bestil afhandlingen på: info(at)cur.nu

CITATER OG UDDRAG

"Unge efterspørger i vis udstrækning voksne, som tør aflære deres 'religiøse' forestillinger om, hvem unge er, og i stedet for forsøger at møde dem, hvor de aktuelt befinder sig i livet. Det er voksne, der forlader rollen som eksperter, der ved alt, eller rollen som tilskuere, der forholder sig passivt og i stedet uden berøringsangst giver noget af sig selv og tør spørge ind til unges livsprojekter - også selvom det med jævne mellemrum betyder, at vi som voksne bliver introduceret til verdener, som vi ikke er fortrolige med, og spørgsmål og dilemmaer, som vi måske ikke selv er personligt afklarede med. Det er ikke vores afklarede eller tillærte indstilling, de unge efterspørger, men vores ærlige undren, respons og engagement."

- fra udgivelsen 'Problemer med venner er, at de jo altid giver én ret'