Hvad tror du selv?

- Inspiration til refleksion og vigtige samtaler med din konfirmand.
Af Kirsten Grube Juul og Suzette Schurmann Munksgaard, 2015


Konfirmationstiden er et ’once in a lifetime-forløb’, et år, hvor store og små livsspørgsmål pludselig får en fast tid i ugeskemaet, og hvor man som ung udfordres til at skulle afklare og forklare sig. Det kræver dog tid og rum at finde ud af, hvad det religiøse livssyn, der præsenteres i løbet af konfirmandåret, betyder ’for mig’.

I den proces har unge brug for dialog- og refleksionspartnere. Hvis processen skal blive værdifuld og afklarende, er halvanden time om ugen med en præst ikke nok. Det er nødvendigt, at både kirke og forældre er med til at skabe dialog - refleksionsrum - også uden for konfirmandstuen.

  • Hvad tænker forældre om konfirmandforløbet, og hvordan kan de indgå i et samarbejde omkring at skabe rum for religiøs refleksion?
  • Hvordan kan konfirmandforældre inddrages i forhold til at spørge ind til nogle af de store livstemaer – uden nødvendigvis selv at have alle svarene?
  • Hvordan kan forældre benytte sig af konfirmandåret som anledning til at spørge Hvad tror du selv?

På baggrund af metodeudviklingsprojektet RefleX, der handlede om at udvikle redskaber til eksistentiel og religiøs reflektion med konfirmander og deres forældre udkommer 2 håndbøger.

Den ene håndbog er målrettet forældre med fokus på, hvordan man kan gribe den anledning, at man har en konfirmand i huset til at reflektere med sit barn over store og små spørgsmål - i en tid, hvor der er gang i mange afklaringsprocesser hos en teenager.
Pris: 100 kr./stk. + leveringsomkostninger.

Den anden udgave er målrettet præster og konfirmandundervisere med fokus på, hvordan refleksionen rent praktisk kan gribes an i konfirmandstuerne - og hvordan man i samarbejde med forældrene kan udvide 'det eksistentielle øverum' til også at foregå uden for konfirmandstuerne.
Pris: 150 kr./stk. + leveringsomkostninger.

Begge udgaver bestilles på info(at)cur.nu

Vi giver gerne et godt tilbud ved bestillingen af klassesæt el.lign. Kontakt os gerne :-)

 

 

 

Citater og uddrag

  • "At skabe rum for refleksion blandt unge i konfirmandalderen er særligt vigtigt af to grunde. Den første begrundelse knytter sig til den tid, vi lever i. De mange valgmuligheder, man udsættes for som ung, og et aftraditionaliseret hverdagsliv fordrer en bevidst og reflekteret tilgang. Når alt er til forhandling, udfordres man både som forældre og som ung til at træffe en række valg og beslutninger."

  • "Der er ikke enkle svar på mange at livets spørgsmål, og når en teenager pludselig spørger til, hvad der sker efter døden, behøver man som voksen ikke nødvendigvis at komme med et 'facit'. Måske er der nærmere brug for at være med til at reflektere over spørgsmålet (...)"

Omtale

"Projekt RefleX har en god pointe, som jeg har taget med mig i min hverdag og i mit arbejde. Unge efterlyser voksne, der sætter ord på det, der er på spil i deres liv."
"Jeg er begejstret for materialet og idéen bag projektet."

- Eva Maria Nielsen i Kirken Underviser 2, 2015

"Bogen er super relevant og et supergodt redskab! Den giver læseren et spændende indblik i, hvad der rører sig i de unge.
Ind imellem kommer forfatterne med gode og brugbare input - bl.a. om refleksion som begreb og vigtigheden af at bruge refleksion i dialogen med de unge.
Der er masser af muligheder for at lade sig inspirere ..."

- Bente Lundbak Pihl, Den Lyttende Kirke + mor til to teenagepiger.

" (...) at det ikke drejer sig om at have de forkromede svar, men mere at turde at sætte sig ind på at reflektere med den unge."
- Susanne Holst, Fyens Stift: Hvad tror du selv?