Børneliv version 2.0

- Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel.
Af Kirsten Grube & Søren Østergaard, 2013


Hvad optager tweens? Hvordan er de 'sammen' med deres venner? Leger de stadig? Hvordan trives de i forbindelse med deltagelse i deres mange fritidsaktiviteter? Og hvor meget ved forældrene egentlig om, hvad der foregår i deres børns liv, og hvordan børnene trives?

Det er nogle af de spørgsmål, denne bog søger at finde nogle svar på. Som forælder, foreningsleder, klubpædagog eller træner bliver du i bogen klogere på både børns og forældres perspektiver på:

  • Hvad tweens bruger deres fritid på
  • Livet i det virtuelle rum
  • Hvad der er vigtigt, når man går til noget
  • Forventninger til trænere, ledere og andre voksne
  • Trivsel i fritidsaktiviteter

Der bliver samtidig givet nogle konkrete bud på, hvad du kan overveje at gøre og i forhold til at møde nogle at de udfordringer, du oplever i mødet med en målgruppe af børn, der gradvist orienterer sig mod teenageverdenen.

Bogen baserer sig på spørgeskemaundersøgelser blandt 1.120 skolelever i 3.-5. klasse og 294 forældre. Derudover er der foretaget en række interviews og feltstudier.


(Bogen koster 229,00 kr.)

Specialpris fra 27.11.2017: 50,- kr. + leveringsomkostninger.
Bestil bogen på: info(at)cur.nu

CITATER OG UDDRAG

"Unge efterspørger i vis udstrækning voksne, som tør aflære deres 'religiøse' forestillinger om, hvem unge er, og i stedet for forsøger at møde dem, hvor de aktuelt befinder sig i livet. Det er voksne, der forlader rollen som eksperter, der ved alt, eller rollen som tilskuere, der forholder sig passivt og i stedet uden berøringsangst giver noget af sig selv og tør spørge ind til unges livsprojekter - også selvom det med jævne mellemrum betyder, at vi som voksne bliver introduceret til verdener, som vi ikke er fortrolige med, og spørgsmål og dilemmaer, som vi måske ikke selv er personligt afklarede med. Det er ikke vores afklarede eller tillærte indstilling, de unge efterspørger, men vores ærlige undren, respons og engagement."

- fra udgivelsen 'Problemer med venner er, at de jo altid giver én ret'