Suzette Munksgaard

Suzette Munksgaard er projektleder på Center for Ungdomsstudier (CUR), hvor hun er den religionspædagogiske ekspert. Hun har en MA i teologi og kristendomsformidling med unge fra Københavns Universitet og arbejder desuden som efterskolelærer. 

Suzette har gennem flere år arbejdet med projekter omkring, hvordan kan man kommunikere værdiformidling til unge. 


Publikationsliste:

  • "Just do it! Drenge og konfirmationsforberedelse" (Munksgaard , 2011)

 

Derudover er Suzette medforfatter på flere udviklings- og læringsværktøjer samt projektrapporter:

  • Mere end blot ord – et metodeudviklingsprojekt om det udvidede læringsbegreb i       konfirmationsforberedelsen.
  • At skabe rum for eksistentiel og religiøs refleksion med unge – en undersøgelse,       et metodeudviklingsprojekt og en refleksions-håndbog (afsluttes 2014)