Kirsten Grube

Kirsten Grube er cand.scient.soc og er ansat som projekteder på Center for Ungdomsstudier (CUR).

Kirsten har gennem flere år lavet undersøgelser af børne- og ungdomskultur i Danmark.


Publikationsliste:

  • "Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder - måske" (Grube & Østergaard, 2010)
  • "Jeg har brug for et break! Perspektiver på sammenhængen mellem gymnasie- og fritidsliv" (Grube & Østergaard, 2010)
  • "Betweenagere? - et studie af 3.-5. klassees hverdagsliv" (Grube & Østergaard, 2008)
  • "Årgang 1992 - hvad har de gang i? - et flimret portræt" (Steffensen et al, 2007)
  • "Are They Really That Different?" (Ehlers et al., 2007)
  • "Mere end blot en søgen efter enkle svar" (Grube & Østergaard, 2006)